infolinia

801 318 319

infolinia

Kontakt

Centrala
Adres

OMV Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 439
05-800 Pruszków

 

Email

info@omv.com.pl
www.OMV.com.pl


Oddział Wrocław
Adres

OMV Polska Sp. z o.o.
ul. Bora- Komorowskiego 6
51-210 Wrocław

Oddział Sosnowiec
Adres

OMV Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Banacha 11

41-200 Sosnowiec 


Pozostałe telefony
Telefon

Serwis:        +48 22 759 60 52
Magazyn:    +48 22 759 60 55

Zamiejscowa informacja handlowa
Telefon

Cały kraj:          801 318 319

Pruszków: +48 22 759 60 50

Poznań:    +48 61 641 61 35
Gdańsk:    +48 58 742 18 51
Wrocław:   +48 71 718 21 60
Katowice:  +48 32 700 07 20


Disclaimer
Zastrzeżenie dotyczące korespondencji email wysyłanej z domeny omv.com.pl
Wiadomości otrzymywane z domeny omv.com.pl zawierają informacje poufne i są przeznaczone wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie są Państwo adresatem, nie powinni jej Państwo rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej widomości, prosimy przesłać wersję drukowaną.

Disclaimer concerning correspondence email sent from the domain omv.com.pl
Messages received from the domain omv.com.pl contain confidential information and are intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this email. Please notify the sender immediately by email if you have received this email by mistake and delete this email from your system. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of email transmission. If verification is required please request a hard-copy version.

KRS: Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000242214
NIP: PL 534-23-04-421
Regon: 140247835
Kapitał zakładowy: 600 000 PLN

Zarząd:
Klaudiusz Ziemniecki – Prezes Zarządu
Marta Socha – Członek Zarządu
Denis Tajariol – Członek Zarządu
Domenico Vettorel – Członek Zarządu
Nicola Vettorel – Członek Zarządu