Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.


Kontakt

Skontaktuj się

icons/contact/phone

Zadzwoń na infolinię

22 759 60 50
icons/contact/mail

Napisz do nas

info@omv.com.pl
icons/ui/chevron Wróć

Drogi transportowe w magazynie – jak powinny wyglądać?

Aktualności
Drogi transportowe w magazynie – jak powinny wyglądać?

Planowanie i zarządzanie drogami transportowymi w magazynie to kluczowe elementy efektywnej logistyki, mające bezpośredni wpływ na produktywność i bezpieczeństwo. Zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa muszą spełnić określone normy i wymagania, aby zapewnić sprawne i bezproblemowe funkcjonowanie. Niezwykle istotne z perspektywy przedsiębiorcy jest między innymi oznakowanie dróg transportowych w magazynie oraz dostosowanie działań do obowiązujących przepisów.

Jakie wytyczne muszą spełniać drogi transportowe wózków widłowych?

Planowanie przestrzeni magazynowych, w których przemieszczają się wózki widłowe, jest kluczowe dla efektywności i bezpieczeństwa pracy. Drogi transportowe muszą być dostatecznie szerokie, tak aby umożliwić swobodne i bezkolizyjne manewrowanie wózkami widłowymi.

Przy projektowaniu dróg transportowych należy uwzględnić wielkość i rodzaj wózków widłowych. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa wykonywanych manewrów, drogi transportowe powinny być szersze od wózka widłowego i mieć wartość co najmniej 120 cm.

Niezbędnym jest również wyraźne oznakowanie dróg transportowych. Linie wyznaczające ścieżki komunikacyjne w magazynie muszą być widoczne i kontrastowe w stosunku do nawierzchni. Oznakowanie powinno uwzględniać także strefy mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo, takie jak krzyżowanie dróg czy strefy załadunku i rozładunku.

Nawierzchnia dróg transportowych nie powinna zawierać szczelin czy nierówności. Ich występowanie może bowiem utrudniać poruszanie się wózków widłowych. Należy także zadbać o odpowiednie oświetlenie, zapewniające widoczność w każdej strefie magazynu.

Niezwykle istotnym elementem są drogi ewakuacyjne. Bezwzględne jest ich wyraźne oznakowanie i usunięcie potencjalnych przeszkód, aby w razie konieczności zapewniona była szybka i bezpieczna ewakuacja pracowników.

Wytyczne dotyczące dróg transportowych w magazynie

Kluczowym elementem przy projektowaniu dróg transportowych w magazynie jest zapewnienie odpowiedniej ich szerokości. Parametr ten uzależniony jest od wykorzystywanych sposobów transportu oraz od szerokości przewożonego ładunku lub szerokości pojazdu z załadowanym ładunkiem.

W przypadku gdy drogi przeznaczone są do ruchu wózków widłowych elektrycznych i wysokiego składowania, szerokość drogi oblicza się dodając do szerokości przewożonego ładunku 60 cm przy ruchu jednokierunkowym. Do obliczenia szerokości drogi przy ruchu dwukierunkowym wykorzystuje się dwukrotną szerokość przewożonego ładunku plus 90 cm.

Jeżeli drogi transportowe przeznaczone są do ruchu mieszanego, tj. korzystają z nich zarówno pojazdy, jak i pracownicy, konieczne jest wdrożenie większych wymiarów. Szerokość drogi oblicza się dodając do szerokości ładunków 100 cm dla ruchu jednokierunkowego lub dwukrotność szerokości ładunków plus 200 cm dla ruchu dwukierunkowego.

Wytyczne są nieco inne dla dróg przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pieszych. W takich przypadkach szerokość drogi powinna być sumą szerokości przewożonego ładunku i dodatkowych 30 cm w ruchu jednokierunkowym lub dwukrotnością tej sumy w ruchu dwukierunkowym.

Należy pamiętać, że wytyczne tego rodzaju są zaleceniami, a ostateczne wymiary dróg transportowych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki każdego magazynu.

Regulacje przepisów dotyczących dróg transportowych w magazynie

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, drogi transportowe w magazynie muszą spełniać szereg wytycznych i przepisów. Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, drogi transportowe powinny być wyraźnie zaznaczone i gwarantujące bezpieczeństwo poruszania się. 

Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997 r. definiuje zasady ruchu i oznaczenia drogowe, które powinny być wdrożone w magazynach. Należy respektować te regulacje, zwłaszcza kiedy wózki widłowe przemieszczają się między regałami. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, szerokość dróg transportowych musi umożliwić bezpieczne i efektywne przemieszczanie się wózków widłowych i innego sprzętu magazynowego. 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.08.2003 r. podkreśla dodatkowo konieczność odpowiedniego oznakowania dróg transportowych w magazynie.

Odpowiednie projektowanie, oznakowanie i utrzymanie dróg transportowych w magazynie to kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo i efektywność operacji magazynowych. Przestrzeganie tych wytycznych i przepisów to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim inwestycja w skuteczność i płynność pracy w magazynie.

Ograniczenia prędkości w magazynach

Ograniczenia prędkości w magazynach są kluczowym elementem bezpieczeństwa pracowników i ochrony towarów. Na ustalenie odpowiednich limitów prędkości wpływa wiele czynników, takich jak typ pojazdu, rodzaj ładunku, układ magazynu i rodzaj nawierzchni.

Najczęściej przyjętą wartością określającą maksymalną prędkość poruszania się wózków widłowych w magazynach jest 6 km/h. Może się ona jednak różnić w zależności od lokalnych przepisów czy polityki firmy. W określonych strefach, takich jak strefy załadunku i rozładunku czy miejsca, gdzie pracownicy piesi poruszają się blisko dróg transportowych, dopuszcza się stosowanie niższej wartości minimalnej prędkości.

icons/ui/chevron Poprzedni Następny icons/ui/chevron
Sprawdź nasze social media

Obserwuj nas

Więcej aktualności znajdziesz na naszych kanałach social media