Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.


Kontakt

Skontaktuj się

icons/contact/phone

Zadzwoń na infolinię

22 759 60 50
icons/contact/mail

Napisz do nas

info@omv.com.pl

Systemy bezpieczeństwa w magazynie i hali produkcyjnej

Gwarancja niezaburzonego funkcjonowania przestrzeni magazynowej i produkcyjnej, to komfort pozwalający na stały rozwój przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo przekłada się także na zwiększanie wydajności oraz optymalizację procesów, przestrzeni i kadr. Nasza oferta uwzględnia kompleksowy wachlarz rozwiązań. Od lat zapewniamy Klientom możliwości bezpiecznego funkcjonowania w każdym aspekcie logistyki wewnątrzmagazynowej. Odpowiadając na potrzeby w zakresie usprawniania maszyn pod kątem bezpieczeństwa oferujemy szerokie portfolio rozwiązań. Wszystkie one gwarantują niezakłócone funkcjonowanie oraz wysoką wydajność biznesową.  

Korzyści

Co zyskujesz dzięki skorzystaniu z oferty systemów bezpieczeństwa w magazynie i hali produkcyjnej?

service

Maksymalizacja bezpieczeństwa

w każdym aspekcie funkcjonowania przestrzeni magazynowej i/lub produkcyjnej

wybor

Zwiększenie komfortu

pracy pracowników magazynowych, poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa i higieny pracy

gwarancja

Gwarancję

zabezpieczenia składowanych i magazynowanych dóbr

time

Optymalizacja

procesów magazynowych i produkcyjnych

individual

Zwiększenie ergonomii

pracy operatorów korzystających z bezpiecznych urządzeń transportu bliskiego

safety

Możliwość bieżącej analizy floty

pod kątem bezpieczeństwa procesów magazynowych

wiedza

Maksymalizacja wydajności biznesowej

możliwość zaplanowania niezaburzonego rozwoju

rozwoj

Możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia

wykwalifikowanego zespołu, oferującego indywidualnie dopasowane rozwiązania

OFERTA OMV POLSKA

Oferta w zakresie bezpieczeństwa magazynowego obejmuje:

Wsparcie technologiczne dla operatorów

rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa pracy oraz zapewniające ochronę wózka lub ładunku.  

1. Zabezpieczenia mechaniczne: klatki bezpieczeństwa, kraty ochrony ładunku, osłony oraz platformy operatora, zabezpieczenia otwarcia klamry, blokady wysuwu baterii.

2. Zabezpieczenia elektroniczne: zamontowane w fotelu lub podłodze czujniki obecności operatora, światła ostrzegawcze, cofania, stop, wyłączniki awaryjne, limity prędkości jazdy wózka, kontrolki wysuwu karetki, czujniki wykrywania przeszkód w korytarzu. W tym miejscu warto wspomnieć również o montowanych na wózku lub jego osprzęcie urządzeniach ułatwiających manewry prowadzenia oraz załadunku. Z pomocą operatorowi przychodzą kamery zamontowane na osprzętach (np. kamera wideł, karetki) lub kabinach wózka, czujniki cofania, wysokości czy rozwiązania takie jak preselektor wysokości lub laser punktowy wskazujący aktualny poziom wideł i określający pożądany kąt masztu. 

Poprawa widoczności wózka widłowego w obszarach produkcji i magazynu – zbliżeniowy system wczesnego ostrzegania

Gwarantuje on maksymalny poziom bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i pojazdów. Rozwiązanie to opiera się głównie na systemie strefowym oraz wykrywaniu pieszych. System wykorzystuje najnowocześniejszą technologię do precyzyjnego pomiaru odległości między pojazdami i pieszymi. To z kolei zapewnia niezawodne ostrzeganie przed kolizją.  

Zbliżeniowy system ostrzegania oparty jest o: 

 • transpondery – osobiste nadajniki sygnału dla pieszych: lekkie i wodoodporne, posiadają uchwyt na smycz lub specjalną opaskę. Ich zaletą jest bardzo długa żywotność baterii 
 • jednostkę sterującą zamontowaną w kabinie – złożona z modułu alarmowego, transpondera kierowcy umieszczonego w uchwycie, diody LED oraz przycisku wyciszenia 
 • anteny i urządzenia kontrolne zamontowane wokół pojazdów 
 • strefy zagrożenia wyposażone w stacjonarne nadajniki lub instalację alarmową informującą o zbliżającym się pojeździe 

Zasada funkcjonowania systemu to nieskomplikowany mechanizm: jednostka sterująca
w kabinie wózka wyzwala audiowizualny alarm, gdy transponder zostanie wykryty w strefie wokół pojazdu. Elementy wyróżniające system to m.in. regulowany zasięg, precyzyjny pomiar odległości dostosowany do prędkości wykrywania zasięgu, ruchomy zakres czułości dostosowany do kierunku jazdy, programowalne działanie dla zakresu ostrzeżenia (alarm dźwiękowy, wibracje oraz LED). Funkcjonalności systemu gwarantują zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie:  

 • pojazd do pojazdu 
 • pojazd do pieszego 
 • stref: wyznaczone obszary bezpiecznych stref w odniesieniu do pieszych, pojazdów oraz obiektów. Instalowany w martwym punkcie, sygnalizuje dźwięk oraz światło w celu zapobiegania kolizji między sąsiadującymi pojazdami i pieszymi 
 • skrzyżowań: możliwość inteligentnego zarządzania sygnalizacją świetlną w strefach skrzyżowań  

Tego rodzaju rozwiązanie zapewnia wymierne zwiększenie bezpieczeństwa podnosząc jednocześnie wydajność pracy. System umożliwia rejestrację zdarzeń, personalizację nadajników i zarządzanie online poprzez dodatkowe oprogramowanie. Do zalet tego rozwiązania zaliczamy wysoką dokładność, łatwą instalację, czy nieskomplikowaną obsługę – system jest intuicyjny, prosty i łatwo konfigurowalny. Pośród najistotniejszych cech systemu wymienić można:  

 • wydajność: w tym m.in. zasięg czy odporność na ciężkie warunki pracy 
 • skalowalność – tworzenie stref pracy pojazdu, alarm warunkowy 
 • użyteczność – błyskawiczny montaż na stopie magnetycznej, intuicyjna konfigurowalność  
 • ekonomika – brak dodatkowych opłat za oprogramowanie, minimalne koszty operacyjne
  i niezawodność.  

Zarówno cechy systemu, jak również efekty jego zastosowania sprawiają, że jest to rozwiązanie zapewniające niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnej prostocie funkcjonowania.  

Antykolizyjny system zarządzania flotą urządzeń wewnątrzmagazynowych VFM

Mając na uwadze rosnące znaczenie procesów zarządzania flotą pojazdów wewnątrzmagazynowych, oferujemy rozwiązania opierające się na systemach monitoringu oraz analizy pracy urządzeń i operatorów. Takie możliwości niesie ze sobą system Vecar Fleet Management (VFM). To innowacyjne rozwiązanie w obszarze kontroli i optymalizacji wydajności pracy wózków widłowych oraz zarządzania flotą. System wpięty w układ elektroniczny przesyła dane za pomocą modułu GPRS do jednostki centralnej. Tam dane są analizowane i udostępniane klientowi końcowemu. Kluczowe informacje dostępne w ramach systemu monitoringu to m.in. lista monitorowanych wózków, lokalizacja wózka, status pracy wózka, czas ostatniej komunikacji, autoryzacja rozruchu wózka, informacje o sile i ilości udarów, informacje o motogodzinach, możliwość korzystania z danych archiwalnych, czy raporty: pracy operatora, pobrań wózków, wózków w serwisie. 

Pośród wielu funkcjonalności urządzenia na uwagę zasługują:  

 • możliwość kontroli funkcjonalności wózków widłowych 
 • system geolokalizacji 
 • kontrola dostępu 
 • rejestracja momentu i miejsca uszkodzenia lub wypadku 
 • realne zmniejszenie ilości uszkodzeń mechanicznych 
 • analiza spaghetti chart 
 • kontrola i ewidencja czasu pracy operatorów oraz wózków 
 • kontrola prędkości 
 • kontrola czasu poświęconego na wymiany baterii i przerwy 
 • wyznaczenie stref kontroli 
 • system antykolizyjny 
 • możliwość analizy obszarów o największym ryzyku wypadków 
 • szczegółowa analiza floty i optymalizacja czasu pracy 

Zastosowanie rozwiązań dostępnych w obrębie VFM z pewnością przyczynia się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy w magazynie. Pomaga również w rzetelnej analizie efektywności pracy floty wózków widłowych. Czynniki te stanowią z kolei podstawę wypracowania rozwiązania zwiększającego wydajność urządzeń oraz procesów produkcyjnych i magazynowych.  

SYSTEM ANTYKOLIZYJNY VFM – DLA PIESZYCH 

 • Funkcje: wibracje, sygnał dźwiękowy, wskaźnik świetlny, ładowanie bezprzewodowe, wykrywanie przeszkód, wydajność/żywotność. 
 • Funkcjonalności: 
  Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki możliwości wykrywania pieszych.
  – Ostrzeganie pieszych o zagrożeniu: sygnał dźwiękowy i wibracja.
  – 2 zróżnicowane obszary alarmu z dokładnością ustawienia do 10 cm.
  – Dynamiczne skalowanie bezpiecznego dystansu
  w zależności od obszaru pracy wózka. 

SYSTEM ANTYKOLIZYJNY VFM – DLA POJAZDÓW 

Funkcje: zintegrowany system VFM, sygnał dźwiękowy, system automatycznej redukcji prędkości, funkcja uruchamiania bez kluczyka. 

Funkcjonalności:  

 • Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki maksymalnej redukcji wypadków z udziałem pieszych i pojazdów. 
 • Ostrzeganie operatora  poprzez sygnał dźwiękowy oraz świetlny. 
 • Możliwość analizy obszarów o największym ryzyku wypadków, dzięki wykorzystaniu algorytmów zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 
 • Możliwość wprowadzenia zmian w obszarze logistyki celem minimalizacji ryzyka wypadku. 

DISTA SAFE

Uzupełnieniem VFM jest elektroniczny środek ochrony indywidualnejDista Safe. Pozwala on na pomiar odległości między osobami oraz ostrzeganie o zagrożeniu spowodowanym niezachowaniem bezpiecznej odległości między użytkownikami. Tego rodzaju funkcjonalność ma istotne znaczenie w obecnej rzeczywistości.  

Rozwiązanie to opiera się o elektroniczny środek ochrony indywidualnej. Założeniem jest minimalizacja ryzyka infekcji i zagrożenia zachorowaniem na COVID-19. Zasada działania urządzenia opiera się o pomiar odległości pomiędzy osobami oraz ostrzeganie (wibracją oraz alarmem dźwiękowym) o zagrożeniu spowodowanym przez niezachowanie minimalnej, bezpiecznej odległości między pracownikami. Na koniec każdej zmiany kolor diody systemu informuje przełożonego o zachowaniu ustalonych odległości przez personel. Kolor zielony – jeśli bezpieczny dystans między pracownikami był zachowany. Kolor czerwony – jeżeli bezpieczne odległości nie były przestrzegane.  

EDUKACJA I SZKOLENIA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE

Postrzegając procesy logistyczne kompleksowo, mamy świadomość, że automatyzacja i innowacyjne rozwiązania systemowe nie są w stanie zapobiec zdarzeniom niebezpiecznym, jeśli wyłączyć z procesu czynnik ludzki. Z uwagi na to, na każdym etapie naszej działalności służymy również naszym Klientom i Partnerom wsparciem w zakresie edukacji i szkoleń. Obejmują one swoim zasięgiem obszary bezpieczeństwa oraz optymalizacji zarówno samej floty wewnątrzmagazynowej, jak i procesów logistycznych.  

see
see
see
see
see

wiedza

Katalog produktów

Zobacz nasz katalog i dowiedz się więcej

Zobacz
Pobierz katalog produktów

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś rozwiązania?
Po to jesteśmy. Skontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji potrzeb
i przygotowania indywidualnie dopasowanej oferty.

icons/contact/phone

Zadzwoń na infolinię 22 759 60 50