Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.


Kontakt

Skontaktuj się

icons/contact/phone

Zadzwoń na infolinię

22 759 60 50
icons/contact/mail

Napisz do nas

info@omv.com.pl

Serwis Techniczny OMV Polska

To niezwykle wszechstronna i elastyczna oferta profesjonalnych usług serwisowych. Do naszego zespołu wybieramy i kształcimy najlepszych specjalistów stanowiących doskonałe wsparcie działalności Klientów.

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług wykorzystujemy najnowsze technologie. Na każdym etapie działalności przyświeca nam cel nieustannej optymalizacji procesu obsługi. Zaplecze wiedzy i fachowości uzupełniają idealnie dopasowane do potrzeb Klienta warsztaty stacjonarne oraz doskonale wyposażone wozy serwisowe.

Skontaktuj się z nami. E-mail: serwis@omv.com.pl

Elastyczność
Dopasowanie trybu oraz form współpracy do potrzeb Klienta
Koncentracja na naprawie lub regeneracji a w następnej kolejności wymiana elementów na nowe

Jak działamy

Na co możesz liczyć, korzystając z serwisu OMV Polska

Wspierając naszych Klientów w maksymalizacji wydajności i produktywności funkcjonowania biznesu, kierujemy się podstawowymi dla nas zasadami.

Korzyści

Co zyskujesz dzięki ofercie usług serwisowych OMV Polska?

gwarancja

Gwarancja

maksymalnej niezawodności sprzętu

wybor

Kompleksowa troska

o procesy magazynowe, dostęp do specjalistów, produktów i usług

service

Fachowa pomoc

w odpowiedzi na każde zgłoszenie serwisowe

time

Szybka reakcja serwisowa

przekładająca się na zachowanie ciągłości procesów biznesowych

individual

Indywidualne podejście

przy uwzględnieniu weryfikacji możliwości i zakładanych celów

safety

Bezpieczeństwo

pracy tak w wymiarze ludzkim, jak i składowania i transportu

wiedza

Kompleksowa wiedza

specjalistów podnoszących jakość procesów produkcyjnych

rozwoj

Maksymalizacja wydajności

dzięki redukcji przestojów i konieczności napraw

see
see
see

SERWIS OMV POLSKA

Formy współpracy

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży i rozpoznanie zróżnicowanych potrzeb odbiorcy, opracowaliśmy i oferujemy naszym Klientom zróżnicowane formy współpracy.

Serwis wynikowy (na wezwanie)

To standardowa forma usługi nie wymagająca podpisania umowy serwisowej. Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta, na miejsce wymaganej interwencji kierowany jest wóz techniczny. Ta forma współpracy opiera się głównie na wsparciu zespołów serwisu mobilnego. W ich skład wchodzą doświadczeni, specjalnie przeszkolenie technicy. Wszystko to gwarantuje sprawną i profesjonalną pomoc techniczną bezpośrednio w miejscu pracy wózka. Oferta serwisu wynikowego spotyka się z uznaniem Klientów posiadających maksymalnie kilka urządzeń pracujących w trybie dorywczym lub przedsiębiorstwom funkcjonującym sezonowo.

Umowa Przeglądowa

Jest rozwiązaniem przewidującym wykonywanie przez Dział Serwisu OMV Polska wszystkich czynności wchodzących w skład obowiązkowych przeglądów technicznych. Pozwala to pozwala obniżyć koszt konserwacji wózka oraz lepiej zaplanować przestoje techniczne. Niewątpliwie komfortowym dla Klienta aspektem tej formy współpracy jest również przejęcie przez Dział Serwisu OMV Polska obowiązku przestrzegania terminów prac konserwacyjnych. Docenianym elementem jest możliwość kontroli nad wydatkami na flotę urządzeń magazynowych. Standardowo współpraca opiera się na modelu 3/1: 3 przeglądy małe i 1 duży w danym roku kalendarzowym. W przypadku obsługi wózków elektrycznych, Umowa Przeglądowa uwzględnia także prace przeglądowe baterii.  Stawka za regularną obsługę podana jest w formie zryczałtowanej, co zapewnia stałe koszty.

Full Service

Pełna Usługa Serwisowa, czyli tzw. Full Service, przenosi na dział serwisu całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny wózków widłowych należących do Klienta. Oznacza to kompleksową obsługę zarówno w zakresie przeglądów technicznych, jak i innych prac konserwacyjnych. W ramach tej usługi proponujemy także Full Service All Inclusive, czyli usługę serwisu pełnego bez – częstych na rynku – wyłączeń kosztów eksploatacyjnych. Ta forma współpracy zakłada ponoszenie przez Klienta stałych za kosztów za utrzymanie floty w dobrym stanie technicznym oraz zgodnie z zaleceniami DTR i Urzędu Dozoru Technicznego. Po stronie Klienta pozostają wyłącznie koszty związane z uszkodzeniami mechanicznymi.

On-Site

To najszersza forma współpracy mająca na celu utrzymanie urządzeń w należytym stanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości Klienta. Zakłada ona również usługę bieżącego serwisu baterii oraz ich wymiany. Jest kompleksowym i elastycznym zakresem kooperacji, gwarantującym Klientom możliwość wydajnego i bezpiecznego rozwoju w oparciu o bezpieczną flotę urządzeń magazynowych.

Mieszane formy współpracy

Klientom, którzy w standardowej ofercie naszego serwisu nie znaleźli satysfakcjonującego rozwiązania, proponujemy indywidualnie dopasowane warianty serwisu. Dają one możliwość ustalania priorytetów, poprzez łączenie różnych elementów powyższych propozycji. W tym wariancie, elastycznie dopasowujemy naszą ofertę do potrzeb i możliwości Klienta.

wiedza

Katalog produktów

Zobacz nasz katalog i dowiedz się więcej

Zobacz
Pobierz katalog produktów

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś rozwiązania?
Po to jesteśmy. Skontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji potrzeb
i przygotowania indywidualnie dopasowanej oferty.

icons/contact/phone

Zadzwoń na infolinię 22 759 60 50