Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.


Kontakt

Skontaktuj się

icons/contact/phone

Zadzwoń na infolinię

22 759 60 50
icons/contact/mail

Napisz do nas

info@omv.com.pl

Polityka prywatności OMV Polska

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla Klientów OMV Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

Szanowni Klienci,

działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), przekazujemy Państwu następujące informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

OMV Polska Sp. z o.o. z siedzibą w  Pruszkowie (05-800),
al. Jerozolimskie 425

Telefon: 22 759 60 50

E-mail: info@omv.com.pl

KRS: 0000242214

NIP: 5342304421

2. Z Inspektorem Ochrony Danych OMV Polska sp. z o.o. można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: info@omv.com.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez OMV Polska sp. z o.o.
w następujących celach:

I. w celu zawarcia, wykonania i realizacji umów zawartych przez Zamawiających z OMV Polska sp. z o.o., tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

II. w celu wykonania obowiązków prawnych dotyczących dokumentacji podatkowej i księgowej, wynikających z przepisów podatkowych i księgowych, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

III. niezbędnie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak:

  • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek wykazania faktów,
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  • w celu oferowania Zamawiającemu produktów i usług OMV Polska sp. z o.o. w ramach świadczonych usług marketingowych,
  • w wewnętrznych celach administracyjnych w ramach spółki OMV Polska Sp. z o.o. oraz grupy VECAR Group,
  • w celach sprawdzenia poziomu satysfakcji klienta ze świadczonych usług celem doskonalenia ich jakości za pomocą udostępnianych ankiet,

co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Odbiorcami Państwa Danych Osobowych są:

I. Podmioty upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych;

II. Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie zawartych umów;

III. Podmioty grupy VECAR Group, do której należy OMV Polska sp. z o.o.

5. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane stosownie do czasu świadczenia usług na Państwa rzecz przez OMV Polska sp. z o.o., w zakresie realizowanych z Państwem umów nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń lub przez wymagany okres przechowywania danych według przepisów odrębnych.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.

7. Podanie przez Państwa danych, o których mowa w pkt. 3.II Klauzuli jest dobrowolne. Nieprzekazanie tych danych uniemożliwi nam jednak realizację zawieranej z Państwem umowy.

8. Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. b RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo żądania od Administratora:

I. dostępu do danych osobowych,

II. sprostowania danych osobowych,

III. usunięcia danych osobowych,

IV. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

V. wniesienia sprzeciwu,

VI. przenoszenia danych.

9. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody, mają Państwo wycofać ją w każdej chwili, bez doznania przez Państwa jakiegokolwiek uszczerbku. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

10. Informujemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie opiera się na podejmowaniu decyzji poprzez zautomatyzowane przetwarzanie, a także profilowanie.

11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.