infolinia

801 318 319

infolinia

ROZWIĄZANIA SERWISOWE DOPASOWANE DO POTRZEB KLIENTA

Serwis „Na Wezwanie”

Jest standardową formą usługi serwisowej, nie wymagającą podpisywania Umowy Serwisowej.

Po otrzymaniu od Klienta zgłoszenia, lokalny koordynator Serwisu wysyła na miejsce wymaganej interwencji wóz techniczny.

 

Do pracy w Serwisie mobilnym wybieramy najbardziej doświadczonych, specjalnie przeszkolonych techników, dzięki czemu zapewniamy sprawną, profesjonalną pomoc techniczną bezpośrednio w miejscu pracy wózka.

 

Umowa Przeglądowa

 

Jest rozwiązaniem przewidującym wykonywanie przez nasz Serwis wszystkich czynności wchodzących w skład obowiązkowych przeglądów technicznych, co pozwala obniżyć koszt konserwacji wózka oraz lepiej zaplanować przestoje techniczne.

Niewątpliwie komfortowym dla Klienta aspektem tej formy współpracy jest również przejęcie przez Dział Serwisu OMV Polska obowiązku przestrzegania terminów prac konserwacyjnych.

Nasi Klienci mają pełną kontrolę nad wydatkami na flotę wózków widłowych, a szczegółowy zakres zawsze ujęty jest w Umowie.

 

Umowa typu „Full Service”

 

Pełna Usługa Serwisowa, czyli tzw. Full Service, przenosi na dział serwisu całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny wózków widłowych należących do Klienta. Oznacza to kompleksową obsługę zarówno w zakresie przeglądów technicznych, jak i innych prac konserwacyjnych.

W ramach tej usługi proponujemy także Full Service All Inclusive, czyli usługę serwisu pełnego bez - częstych na rynku - wyłączeń kosztów eksploatacyjnych.   

 

 

 

 

PERSONALIZACJA ROZWIĄZAŃ = PEŁNA SATYSFAKCJA

 

Klientom, którzy w standardowej ofercie naszego serwisu nie znaleźli satysfakcjonującego rozwiązania, proponujemy indywidualnie dopasowane warianty serwisu.

 

Dają one możliwość ustalania priorytetów, poprzez łączenie różnych elementów powyższych propozycji.

Przykładem może być zamówienie usługi Full Service tylko na elementy bazowe. Inne prace wykonywane są wówczas po zatwierdzeniu przez Klienta oferty naprawy.

 

GWARANCJA NA WÓZKI NOWE I UŻYWANE

 

Kupując wózek używany Klient otrzymuje go po pełnym i złożonym przeglądzie serwisowym, wymianie zużytych części oraz z gwarancją.

 

Wózki używane z gwarancją to idealne rozwiązanie dla tych Klientów, którzy eksploatują pojazdy w sposób umiarkowany.

Firmom, w których wózki pracują przy większym obciążeniu proponujemy wózki nowe.