Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.


Kontakt

Skontaktuj się

icons/contact/phone

Zadzwoń na infolinię

22 759 60 50
icons/contact/mail

Napisz do nas

info@omv.com.pl
icons/ui/chevron Wróć

Wózek widłowy – kto może go prowadzić?

Wózki widłowe
Wózek widłowy – kto może go prowadzić?

Wózki widłowe znacząco usprawniają pracę w magazynach i halach produkcyjnych, czyniąc pracę przedsiębiorstw wydajniejszą oraz odciążając pracowników. Operatorzy tego rodzaju urządzeń zobowiązani są przejść stosowne szkolenia oraz uzyskać uprawnienia.

Kto może obsługiwać wózek widłowy?

Wózki widłowe to urządzenia zaawansowane technicznie, pozwalające na transport ciężkich ładunków. Z tego właśnie względu ich obsługa przez osoby niedoświadczone może stwarzać ogromne zagrożenie dla osób postronnych oraz samego operatora. Wózki widłowe podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego, który, po weryfikacji stanu technicznego urządzeń, wydaje pozwolenia na ich eksploatację. UDT wydaje także uprawnienia osobom pragnącym zostać operatorami wózków widłowych.

Wózki widłowe mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które ukończyły przynajmniej szkołę podstawową i mają ważne uprawnienia operatora. Konieczne jest także przejście szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Kolejnym niezbędnym elementem jest skrupulatne zapoznanie się z instrukcją stanowiskową obsługi wózka widłowego oraz transportu wewnątrzzakładowego. Jedną z najważniejszych kwestii jest także uzyskanie orzeczenia lekarskiego, które potwierdzi brak medycznych przeciwwskazań do obsługi tego typu pojazdów.

Obsługa wózka widłowego – wymagane kwalifikacje

Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień niezbędnych do prowadzenia wózków widłowych. Co istotne – operator wózka widłowego nie musi mieć prawa jazdy, ponieważ urządzenia tego rodzaju nie są dopuszczane do poruszania się w ruchu drogowym na drogach publicznych.

Obsługa wózków widłowych bez stosownych uprawnień grozi poniesieniem odpowiedzialności karnej. Wysokie grzywny finansowe nakładane są nie tylko na operatora maszyny, który nie posiada przeszkolenia, lecz także na pracodawcę. Dodatkowo, w sytuacji, w której doszło do wypadku z udziałem osoby kierującej wózkiem widłowym bez stosownych uprawnień, sprawa kierowana jest do sądu.

Uzyskanie uprawnień niezbędnych do kierowania wózkiem widłowym

Osoby pragnące uzyskać uprawnienia operatora wózków widłowych muszą przejść przez odpowiednie kursy przygotowujące do obsługi maszyn. Podczas tego rodzaju szkoleń nabywa się umiejętności sterowania wózkiem zarówno z ładunkiem, jak i bez obciążenia. Ukończenie kursu nie jest jednak jedynym wymaganiem – niezbędne jest przystąpienie do państwowego egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskanie pozytywnego wyniku.

Zezwolenia wydawane UDT obejmują różne kategorie, uprawniające do operowania innymi maszynami. Kategoria I WJO jest najszersza z dostępnych i umożliwia prowadzenie wszystkich rodzajów wózków widłowych. II WJO uprawnia jedynie do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi, nie dając możliwości do operowania wózkami specjalizowanymi. Trzecia kategoria III WJO pozwala operatorom na prowadzenie wózków widłowych bez kabiny. Istotne jest także regularne aktualizowanie uprawnień. Zezwolenia ważne są od 5 do 10 lat i po upływie ich ważności należy je przedłużyć. Aby to uczynić, nie trzeba po raz kolejny przechodzić państwowego egzaminu przed komisją UDT.

Czy do operowania wózkami widłowymi niezbędne są uprawnienia UDT?

Obowiązujące obecnie przepisy wskazują, że operator wózka widłowego musi legitymować się uprawnieniami nadanymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Dzięki temu, wiedza wymagana od przyszłych operatorów maszyn jest ujednolicona na terenie całego kraju a osoby wykonujące ten zawód cechują się takimi samymi kwalifikacjami.

Warto także wskazać, że UDT weryfikuje nie tylko wiedzę operatorów. Odpowiednim regulacjom podlegają również maszyny, które powinny zostać zarejestrowane w urzędzie. Aby tego dopełnić, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku oraz pozytywny wynik badań technicznych. W ofercie OMV Polska dostępne są wysokiej jakości wózki widłowe, które są kontrolowane przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego zanim trafią do Klienta. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

icons/ui/chevron Poprzedni Następny icons/ui/chevron
Sprawdź nasze social media

Obserwuj nas

Więcej aktualności znajdziesz na naszych kanałach social media