Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.


Kontakt

Skontaktuj się

icons/contact/phone

Zadzwoń na infolinię

22 759 60 50
icons/contact/mail

Napisz do nas

info@omv.com.pl
icons/ui/chevron Wróć

Bezpieczeństwo w Magazynie: Kluczowe Aspekty Projektowania i Użytkowania Regałów

Aktualności
Bezpieczeństwo w Magazynie: Kluczowe Aspekty Projektowania i Użytkowania Regałów

Regały magazynowe pozwalają na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Są niezbędne do utrzymania dobrej organizacji pracy i sprawnego zarządzania towarem. Dzięki dobrze zaprojektowanym regałom, można m.in. uniknąć błędów w dostawach, składować produkty w sposób uporządkowany i zminimalizować błędne zagospodarowanie przestrzeni.

Regały stanowią również jeden z elementów wpływających na poziom bezpieczeństwa, tak ludzi jak i towarów w przestrzeni magazynowej. Na czym polega ich rozważne projektowanie i użytkowanie? 

Proces projektowania regałów magazynowych

Podstawą prawidłowego zagospodarowania a w dalszej kolejności funkcjonowania przestrzeni magazynowej jest wykonanie dobrego projektu regałów magazynowych. Jego stworzenie to kluczowy moment w planowaniu każdej przestrzeni magazynowej. W przypadku usług oferowanych przez OMV Polska, Klient otrzymuje kompleksową opiekę i wsparcie już na tym etapie.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie wywiadu z Klientem. Jego celem jest poznanie charakterystyki działalności, potrzeb, ograniczeń, planów. Pytamy o procesy zachodzące w magazynach, składowane produkty oraz ich rotację. Są to tzw. dane wejściowe, potrzebne do określenia:

  • podstawowego celu projektu
  • celów warunkowych
  • ewentualnych ograniczeń
  • rodzaju składowanych towarów
  • natężenia przepływu ładunków
  • wielkości zapasów w magazynie

Dobrze, gdy w takich konsultacjach uczestniczą wszyscy zainteresowani, czyli nie tylko projektanci i nabywcy, ale także docelowi użytkownicy instalacji regałowych.

Kolejne etapy projektowania magazynu

W następnej kolejności nasi specjaliści dokonują pomiarów i przeglądów eksperckich. Korzystają z projektu budowlanego obiektu, w którym mieści się magazyn. Realizują także pogłębioną analizy procesów magazynowych, struktury dostaw i wysyłek. Sprawdzają, jak najskuteczniej zoptymalizować wykorzystanie kubatury danej przestrzeni. W tym celu uwzględniają rozmaite dane, takie jak: liczba pracowników, liczba urządzeń potrzebnych do pracy, technologie magazynowania i transportu wewnętrznego. 

Po etapie zebrania potrzebnych opinii i informacji, doradcy techniczni przechodzą do stworzenia projektu graficznego. Zawsze opracowują go w programie autoCAD, aby był maksymalnie przejrzysty dla Klienta i monterów. Sprawia to, że implementacja systemu regałów magazynowych przebiega o wiele płynniej. 

W przypadku większych instalacji, nad projektem pracuje kilku specjalistów. Wymieniają się oni wówczas swoimi doświadczeniami i wiedzą. Pozwala to na stworzenie rozwiązań, które są najbardziej optymalne i dopasowane do potrzeb Klienta. Późniejsze modyfikacje, podobnie jak projekt, zawsze wykonuje bezpośredni doradca techniczny. W ten sposób unikamy opóźnień i pomyłek (które są tak częste przy przekazaniu zadania do osobnego działu technicznego).

Równie ważną rolę w całym procesie odgrywają monterzy. Nasi instalatorzy mają ogromne doświadczenie praktyczne. Dzięki temu są w stanie zapewnić bezpieczny, a przy tym sprawny montaż lub wymianę elementów. Ich działania są na tyle szybkie i efektywne, że często nie wymagają zatrzymywania prac w magazynie. 

Dlaczego regały magazynowe są tak ważne?

Prawidłowo zaprojektowana instalacja regałowa pozwala zredukować koszty utrzymania magazynu. Odpowiednio zorganizowane regały zwiększają efektywność pracy, chronią produkty przed uszkodzeniami, kurzem, wilgocią i czynnikami zewnętrznymi. Prawidłowe zarządzanie regałami przyczynia się też do oszczędności czasu i kosztów w magazynie. Pozwala wyeliminować chaos, błędy logistyczne, zwiększa wydajność pracy. 

Odpowiedni projekt regałów magazynowych może więc zmniejszyć straty i liczbę błędów w dostawach. 

Właśnie dlatego specjaliści OMV Polska działają wielopoziomowo. Wyznaczają w swoich projektach parametry oraz wskaźniki ekonomiczne i techniczne związane z funkcjonowaniem danej przestrzeni. Zwracają uwagę m.in. na drzwi czy świetliki, które odpowiednio dobrane, pozwalają zredukować koszty energii elektrycznej. W rezultacie eksperci z naszej firmy są w stanie zapewnić najwyższy poziom funkcjonalności i efektywności pracy magazynu.

Regały magazynowe a bezpieczeństwo

Nie bez powodu regały magazynowe muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jest to ważne zarówno ze względu na zdrowie pracowników, gwarancję braku uszkodzeń towarów magazynowych, jak i obowiązujące przepisy. Warto podkreślić, że za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej firmie odpowiada sam pracodawca.

  • Poprawna instalacja i utrzymanie regałów w dobrym stanie (głównie w ramach serwisu, kontroli, konserwacji) minimalizuje ryzyko wypadków pracowników i uszkodzenia towarów. 

Użytkowanie regałów magazynowych. Normy prawne 

Istnieje kilka norm, w oparciu o które należy projektować systemy regałowe:

  • PN-EN-15512:2011 – określająca ich konstrukcję
  • PN-EN-15635:2010 – dotycząca urządzeń dedykowanych do składowania
  • PN-EN-15620:2010 – mówiąca o tolerancji na odkształcenia i optymalnych luzach manipulacyjnych w regałach magazynowych

Zgodnie z przepisami, regały muszą zostać poddane kontroli po zainstalowaniu w danej lokalizacji. Poza tym zaleca się, aby wszelkie czynności montażowe, konserwacyjne, kontrolne i obsługowe były prowadzone przez osoby upoważnione i posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Jeżeli pracodawca zatrudni firmę o niedostatecznych kwalifikacjach do przeprowadzenia montażu regałów, ponosi za to odpowiedzialność prawną (!). Dlatego lepiej nie ryzykować. Warto wybrać specjalistów z uprawnieniami i doświadczeniem w instalacji regałów magazynowych.

Jak poprawnie użytkować systemy składowania?

Norma PN-EN 15635:2010 wskazuje, że samo użytkowanie regałów magazynowych wymaga kierowania się instrukcją obsługi regałów i specyfikacją dostarczoną przez dostawcę. Pracownicy powinni być przeszkoleni w tym zakresie. 

Ponadto regały muszą mieć umieszczone w widocznym miejscu tabliczki znamionowe ostrzegające o dopuszczalnych obciążeniach. Od przedsiębiorców wymaga się również przeprowadzania regularnych przeglądów konstrukcji regałów w okresie eksploatacji. 

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że bez zgody dostawcy regałów nie wolno zmieniać poziomów składowania i długości rzędów regałowych. W razie potrzeby wprowadzenia zmian, należy zgłosić się do dostawcy. 

Wszystkie powyższe wymogi są określone przepisami prawa. W celu ich przestrzegania, najlepiej skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej. OMV Polska  jako niezależny dostawca realizuje dla Klientów nie tylko projekt i instalację regałów magazynowych, ale również ich późniejszy przegląd, serwis oraz sprawną wymianę elementów. 

icons/ui/chevron Poprzedni Następny icons/ui/chevron
Sprawdź nasze social media

Obserwuj nas

Więcej aktualności znajdziesz na naszych kanałach social media