Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.


Kontakt

Skontaktuj się

icons/contact/phone

Zadzwoń na infolinię

22 759 60 50
icons/contact/mail

Napisz do nas

info@omv.com.pl
icons/ui/chevron Wróć

Jak przeprowadzić przegląd magazynu?

Porady techniczne
Jak przeprowadzić przegląd magazynu?

Praca w magazynach, przedsiębiorstwach produkcyjnych czy logistycznych wymaga dobrej organizacji. Istotna z punktu widzenia sprawności funkcjonowania magazynu jest troska o utrzymywanie go w doskonałym stanie. Niezbędne okazują się cykliczne przeglądy wyposażenia technicznego. Jak wyglądają? Ile kosztują? Kto jest uprawniony do wykonania przeglądu regałów magazynowych?

Na czym polega przegląd magazynu?

Magazyn i wszystkie jego elementy muszą działać jak jeden wielki organizm. Tylko wtedy zapewniona zostanie sprawność wykonywania działań załadunku, rozładunku czy składowaniu towarów.

Osoby odpowiedzialne za utrzymanie magazynu zobowiązane są do przeprowadzania regularnych przeglądów. Czym one właściwie są?

Przegląd magazynu obejmuje sprawdzenie jego stanu jako całości, jak również kondycji poszczególnych elementów wyposażenia. Na uwagę zasługują przy tym regały magazynowe stanowiące podstawę wyposażenia przestrzeni magazynowej. Sposób i zakres przeprowadzanych przeglądów określają ustalone normy.

Rodzaje przeglądów magazynu

Wyróżnić można trzy rodzaje przeglądów magazynowych:

  • Bieżące przeglądy regałów magazynowych, polegające na analizie stanu magazynu i jego wyposażenia, przeprowadzane w odpowiedzi na zgłoszenie pracownika dotyczące jakichkolwiek nieprawidłowości czy uszkodzeń.
  • Cotygodniowe przeglądy magazynów wykonywane przez pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo przechowywania produktów w magazynie. Celem tego rodzaju przeglądów jest zidentyfikowanie nieprawidłowości lub uszkodzeń w sprzęcie magazynowym.
  • Eksperckie przeglądy magazynowe, które powinny być wykonywane co najmniej raz do roku przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Kwestie prawne związane z przeglądem magazynu

Wyposażenie techniczne magazynu i on sam są przedmiotem przeglądów dokonywanych na podstawie odpowiednich przepisów. Osoby odpowiedzialne za stan techniczny zobowiązane są do wykonywania okresowych przeglądów magazynowych obwarowanych:

  • przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • przepisami Kodeksu Pracy,
  • rozporządzeniem Rady Ministrów,
  • rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku,
  • przepisami ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 roku.

Pracodawca, na mocy przepisów Kodeksu Pracy, ma obowiązek zapewnić zatrudnionym higieniczne i bezpieczne warunki. Także w tym zakresie ważne są przeglądy regałów magazynowych. Ich stan nie powinien budzić żadnych wątpliwości.

Przepisy normy PN-EN 15635 dotyczące bezpieczeństwa w magazynach wskazują, że konieczne jest przeprowadzenie przeglądów technicznych wyposażenia. W ich ramach należy wymieniać wszystkie wskazane uszkodzone elementy. Kontrolowana jest również tabliczka znamionowa.

Ile kosztuje przegląd magazynowy?

Cena przeglądów jest określana na podstawie tego, jaką powierzchnię ma magazyn i jaki system regałowy jest w nim wykorzystywany. Większość standardowych usług przeglądów magazynowych pod względem ich stanu technicznego kosztuje od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, w przypadku większych konstrukcji.

Wyniki przeglądów regałów magazynowych

Jeśli ocena stanu technicznego wyposażenia magazynowego wykaże, że nie spełnia on istniejących norm i założeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, należy dokonać koniecznych napraw. W przypadku, gdy z obiektywnego punktu widzenia nie są one możliwe, pojawi się konieczność wymiany całkowicie zniszczonych elementów. Pozostawienie ich w dotychczasowym stanie sprawia zagrożenie dla bezpieczeństwa osobom pracujących lub przebywających w magazynie. Niewykluczone, że potrzebny będzie demontaż regałów magazynowych, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, co wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Brak okresowych przeglądów stwarza potencjalnie całkowicie realne niebezpieczeństwo na terenie magazynów. Jeśli dojdzie do wypadku, pełną odpowiedzialność za wszelkie jego skutki ponosi przedsiębiorca.

icons/ui/chevron Poprzedni Następny icons/ui/chevron
Sprawdź nasze social media

Obserwuj nas

Więcej aktualności znajdziesz na naszych kanałach social media