Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.


Kontakt

Skontaktuj się

icons/contact/phone

Zadzwoń na infolinię

22 759 60 50
icons/contact/mail

Napisz do nas

info@omv.com.pl
icons/ui/chevron Wróć

Jak wymienić butlę gazową w wózku widłowym?

Wózki widłowe
Jak wymienić butlę gazową w wózku widłowym?

Bezpieczeństwo pracy to nieodłączny element funkcjonowania każdej odpowiedzialnej organizacji. Jednym z obszarów, w którym aspekt ten ma szczególne znaczenie, jest obsługa wózków widłowych z napędem gazowym. Wymiana butli gazowej może wydawać się rutynową czynnością. Jednak niewłaściwe podejście do tego procesu niesie za sobą poważne ryzyko uszkodzeń sprzętu, a przede wszystkim zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykonujących tę czynność. 

Kiedy należy wymienić butlę gazową w wózkach widłowych?

Pierwszym sygnałem sugerującym konieczność wymiany butli gazowej w wózku widłowym jest niski poziom gazu w zbiorniku. Wskaźnikiem tego stanu jest między innymi sygnalizacja kontrolki poziomu gazu. Innymi sygnałami mogą być nierównomierna praca lub gaśnięcie silnika pojazdu. 

Przed wymianą butli gazowej w wózku widłowym należy pamiętać o konieczności wypalenia całego gazu znajdującego się w instalacji. Jest to kluczowe dla bezpieczeństwa ponieważ zapobiega nagłemu wyciekowi gazu podczas odłączania butli. W momencie spalenia całej ilości gazu powinno nastąpić samoistne wyłączenie silnika pojazdu.

Butle z gazem przeznaczone do wózków widłowych mają specjalistyczną konstrukcję. Wybierając wózek zasilany napędem LPG, warto zwrócić uwagę na łatwość wymiany butli. Procedura wymiany butli nie jest trudna, należy jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Budowa butli gazowej do wózka widłowego

Znajomość budowy butli gazowej przeznaczonej do wózka widłowego jest istotna dla jej bezpiecznej i sprawnej obsługi. Butla gazowa składa się z kilku kluczowych elementów. Głównym z nich jest zbiornik na gaz, wykonany z wysokiej jakości materiałów zdolnych wytrzymać wysokie ciśnienie, a także zapewniających odporność na korozję. 

Na górze butli znajduje się zawór bezpieczeństwa mający za zadanie automatyczne uwolnienie gazu w przypadku, gdy ciśnienie w butli przekroczy bezpieczny poziom. 

Innym ważnym elementem jest zawór główny, który umożliwia regulację przepływu gazu do silnika wózka widłowego. Na zaworze tym znajduje się również wskaźnik poziomu gazu, będący najistotniejszym parametrem dla operatora wózka widłowego.

Wymiana butli gazowej w wózku widłowym

Przed rozpoczęciem wymiany butli gazowej w wózku widłowym konieczne jest zatrzymanie maszyny w bezpiecznym miejscu i założenie rękawic ochronnych. Następnym krokiem jest odpięcie przewodu od zaworu butli oraz odłączenie zatrzasków mocujących butlę i jej osłonę.

Dokonując wymiany, należy zakręcić zaślepkę na zaworze butli, zdjąć butlę z uchwytów i przenieść ją w wyznaczone miejsce. Przed montażem nowej butli, operator powinien skontrolować znajdujący się na niej opis, sprawdzić termin następnego badania i zwrócić uwagę na ewentualne oznaczenia wskazujące na możliwość montażu w wózku jezdniowym. Jeżeli wszystko jest w porządku, a butla nie ma widocznych uszkodzeń, można przystąpić do montażu.

W pierwszej kolejności należy odkręcić zaślepkę znajdującą się na nowej butli, sprawdzić uszczelkę i gwint na zaworze. Butlę umieszcza się w uchwycie na wózku, w pozycji leżącej, zabezpieczając ją zatrzaskami. Następnie konieczne jest dokręcenie nakrętki na przewodzie elastycznym do zaworu butli.

Po dokręceniu nakrętki należy powoli otworzyć zawór, aby sprawdzić szczelność instalacji. Jeżeli brak jest oznak nieszczelności, wymiana butli przebiegła pomyślnie a wózek widłowy jest gotowy do dalszej eksploatacji.

Wytyczne dotyczące butli gazowych w wózkach widłowych

Butle gazowe stosowane w wózkach widłowych muszą być zgodne z rygorystycznymi wytycznymi określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego, obejmującymi zarówno ich konstrukcję, jak i obsługę. Na butlach gazowych powinny znajdować się tabliczki fabryczne zawierające istotne informacje, takie jak typ gazu, nazwa producenta, numer fabryczny zbiornika, pojemność butli, ciśnienie, masa pustej butli oraz masa netto ładunku.

Wymiana butli gazowej w wózku widłowym powinna być przeprowadzana zgodnie ze ściśle określoną instrukcją, gwarantującą bezpieczeństwo pracowników i otoczenia. Magazyny przechowujące butle z gazem muszą znajdować się w odpowiednich odległościach od budynków mieszkalnych i publicznych (8 metrów) oraz od innych typów budynków (3 metry). W magazynach tych nie powinno znajdować się więcej niż 40 butli gazowych, a łączna masa gazu nie powinna przekraczać 440 kg. Dodatkowo każdy magazyn powinien być wyposażony w co najmniej jedną gaśnicę proszkową o masie min. 9 kg.

Należy zaznaczyć, że przechowywanie butli z gazem do wózków widłowych jest bezwzględnie zakazane w miejscach, w których przetwarza się lub przechowuje żywność, w pobliżu źródeł ciepła, w miejscach poniżej gruntu, w pobliżu składów materiałów wybuchowych oraz na parkingach i postojach pojazdów silnikowych. Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa.

Kto może dokonać wymiany butli gazowej?

Proces wymiany butli gazowej w wózku widłowym wymaga szczególnej uwagi i odpowiednich kwalifikacji, które wykraczają poza uprawnienia związane jedynie z obsługą wózków widłowych. Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych wyraźnie określają, że wymiana butli gazowej wymaga dodatkowego szkolenia.

Dzięki specjalistycznemu szkoleniu osoba dokonująca wymiany butli jest w pełni świadoma zasad bezpieczeństwa, procedur i ryzyka związanego z manipulacją gazem pod ciśnieniem. Jeżeli operator wózka widłowego nie posiada odpowiednich uprawnień, zadanie to powinno być przekazane osobie przeszkolonej, takiej jak konserwator lub specjalista serwisu wózków widłowych. 

Samodzielne napełnianie butli gazowych jest kategorycznie zabronione ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo. Przestrzeganie powyższych wytycznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej pracy i utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym.

icons/ui/chevron Poprzedni Następny icons/ui/chevron
Sprawdź nasze social media

Obserwuj nas

Więcej aktualności znajdziesz na naszych kanałach social media